Posílání novinek na E-mail
Kartička dne
Strážce nekonečna
Strážce mnohovesmíru Člověče, žiješ dokončení i nový začátek. Osvobozen, vrháš se do dalšího, nikdy nekončícího příběhu. Neoddělen od jeho ...
Novinka
Iris
Hlubokým vesmírem zrozená, kapkami duhové rosy utkaná. Já Iris přináším svěžest a vláhu tomuto světu. Přináším nebe na Zem. Pronikáš se mnou ...
Nejbližší akce s obrázky

Ritál Brno, Vachova 3

prodejní výstava Věry Kočky

Prosinec, leden. . .

Odkazy

Uplynulé semináře na podzim 2017

Vážení příznivci obrázků,

v současné době nejsou vypsány žádné termíny pro semináře. Pravděpodobně již žádné další nebudou. Zkrátka život je změna a naplno se věnuji nové tvorbě.

V případě zájmu o osobní setkání se mnou,  je možné si přijít vybrat obrázky ke mně domů

Vaše Věra Kočka


 

Moudrost Draků vyjevena skrze melodie vůní a témata obrazů

 18. listopadu 2017 od 10:00 do 18:00

Prožitkový seminář v Brně s dračími esencemi a obrazy

s malířkou Věrou Kočkou
a Ivanem Truksou (Dary Země)

Pozvání od jednotlivých draků:

Strážce první brány
Strážce prahmoty

Člověče, přišel jsi na tuto zem produchovnit hmotu.
Nabízím Ti pevnou půdu pod nohama.
Jsem klíčem k první čakře a hojnosti tohoto světa.
Jsem duchovní probuzení ve hmotném těle.

 

 

Strážce druhé brány
Výsostný strážce pradávných hlubin

Člověče, vzešel jsi z Jednoty, stále v ní jsi, stále jsi její součástí. Vzpomeň na Boží lásku ve všech bytostech. Viz Boží jiskru ve všech lidech bez rozdílu. Přišel jsi milovat vše stvořené. VŠE! Vzpomeň a miluj. Vzpomeň a pusť všechny pradávné křivdy. Vzpomeň a bez podmínek přijmi partnera, s kterým jste se v lásce našli. Vzpomeň a přijmi bez podmínek všechny, které jsi na své cestě životem potkal.
 


Strážce třetí brány
Strážce věčného ohně

Člověče, přicházím z nitra Slunce. Jsem ohněm tvého života. Odhalím ještě neodhalené, aby mohlo naplno zazářit tvoje hořící srdce. Přijímáš-li můj dar,
vejdi. Spálím na popel všechny tvé pochybnosti, zlost a strach, chceš-li. Jen tak zažiješ zrod čisté lásky. Přijmi tedy pozvání do ticha, kde je vše, VŠE.

 

 

Strážce srdeční brány
Strážkyně voňavého mateřství

Člověče, jen v tichu a pokoře tvé srdce otevřeno jest lásce.
Tak čisté lásce, že změní tento svět.
Toť jediný úkol tvůj zde na Zemi.
Být láskou s Bohem zajedno.
                                                                

              
Strážce čtvrté brány
Strážce smaragdového pokladu
Člověče, klíč ke skutečné svobodě a k míru tohoto světa máš ve svém vlastním srdci. Jedině tam hledej odpověď na všechny svoje otázky. Nelituj ničeho, čím jsi prošel, otevři své srdce lásce právě teď a naplň tak svůj osud. Už můžeš volně vydechnout.
 

 

Strážce páté brány
Strážce blankytného nebe

Člověče, tvoje srdce svým tlukotem zde na Zemi opěvuje Boha a každé hnutí mysli je s Ním skrze tvé svědomí v souladu. Žiješ-li každou myšlenkou, slovem i činem v souladu sám se sebou, se svou skutečnou podstatou, pranic už nezáleží na soudech druhých. Zní-li tvoje hrdlo s Bohem zajedno, zmizela potřeba vše stvořené soudit. Slyš volání světa, že všeliké dění po všechny věky, převelikou láskou tvořeno jest. Víš-li to ve svém srdci, žiješ neustále se rodící přítomností.
 


Strážce šesté brány
Strážce modromodrého světa

Člověče, nechej rozplynout svou vlastní sílu a moc v Boží vůli, beze snahy chtít vše vědět a mnohé ovládat. Užívej moudře Boží sílu v sobě, v souladu s řádem světa,
s úctou, pokorou a láskou ke všemu stvořenému.
Už teď i to, co neznáš, je v tobě pochopeno. Už teď máš vše - i to, o co jsi nežádal a umíš i to, co ses nikdy neučil. Už teď jsi od dobra i zla osvobozen.

 


Strážce sedmé brány
Strážce nekonečné svobody

Člověče, už vzpomněls sám na sebe? Nalezl jsi klíč ke svému srdci? Teď odevzdej klíč a zapomeň na vše. Nesnaž se rozumem pochopit nesdělitelné a rukama zachytit neuchopitelné. Tvojí potravou nechť je nekonečné ticho. Nečekáš-li nic, jsi svoboden. Jsi-li v Jednotě, už se neptáš, zda-li v Ní jsi a skončily všechny tvoje otázky.
Už netoužíš ani po Boží slávě.

 


Duhový strážce
Strážce sedmi bran

Člověče, pohleď na sebe, jak přenádherně záříš ve věčnosti! Kterak harmonicky ladí celá tvoje oktáva. Jsi duhou samotnou, co opětovným splynutím svých barev navrací se domů zpět. Za zvuku zvonů jsi dospěl až sem, ale Tvoje cesta teprve začíná.
Hledal jsi poklad na konci duhy? Ty jsi tou duhou samotnou, ty sám jsi tím pokladem. Znáš cestu tam i zpět. Nahý a sám ses rodil na tento svět a sám jsi z něj odcházel, v klokotání životů. Srdce tvé ti bylo věrným průvodcem.
Sestoupil jsi až na dno své duše a vynesl jsi barvy duhy až do nebe.

 


Strážce nekonečna
Strážce mnohovesmíru

Člověče, žiješ dokončení i nový začátek. Osvobozen, vrháš se do dalšího, nikdy nekončícího příběhu. Neoddělen od jeho prapodstaty, pamatuješ vznik vesmíru. Teď už jsi nad jeho dualitou a vnímáš jeho absolutní dokonalost. Jsi součástí neustále se rodící živoucí myšlenky.

 

 

 


Uplynulé semináře 2016 - 2017

Cyklus sedmi bran

Otevřený cyklus 7 prožitkových workshopů

Zveme vás na procházku sedmi branami, na 7 měsíční hlubokou cestu poznávání sebe sama. . .
Projdeme všemi sedmi branami postupně, čakru po čakře. Budeme se zabývat každou čakrou jednotlivě tak, jak bude potřeba, v klidu a s dostatem času. A vždy necháme témata dané čakry v sobě pracovat až do příštího setkání.
Doporučujeme projít všechny brány pro vyváženost čaker, ale je možno přijít i na JEDNOTLIVÉ WORKSHOPY podle toho, kterou čakru cítíte, že potřebujete zharmonizovat. Cyklus je otevřený... Tedy část skupiny projde všemi sedmi čakrami a část přijde jen na některé workshopy. Necháváme tuto volbu otevřenou.

Zjistíme, že k harmonizaci čaker je potřeba zaujmout ty správné postoje v daných tématech - dozvíme se, jaké oblasti života k jaké čakře patří a jak s tím pracovat.

Zažijeme meditace s obrázky bran, meditace s vlastními branami, budeme sdílet své příběhy a spojovat se s čakrovými oleji od Darů Země, pro které byly obrázky namalovány.

Každý dostane jako dárek kartičky bran i jejich strážců. Také budeme vybírat z celého kompletu kartičky pro zpracování aktuální situace a každý si bude moci ponechat tolik kartiček, kolik bude potřeba. V ceně semináře je také obrázek čakry nebo jejího strážce ve formátu A5.

Termíny a témata:

19.11. 2016 První brána 10:00 až 15:00 hod

První brána: Stojím nohama na zemi a zodpovídám za svůj život, který miluji. To se děje tady a teď naplňováním každého dne. Miluji místo, kam jsem se zrodila a jsem láskyplně vyživována matkou Zemí a Otcem Vesmírem. Světlo tak oživuje tuto hmotnou dimenzi.


21.1. 2016 Druhá brána 10:00 až 15:00 hod

Druhá brána: Spojení s milovaným partnerem prožívám na všech úrovních, zažívám jednotu těla, duše i Ducha. Prožívám Jednotu s celým Božím stvořením. Jsem v proudu tvořivé a plodící síly celého projeveného vesmíru. Je to zázrak života.
Bezpodmínečně přijímám všechny lidi, s kterými se ve svém životě potkávám. Vše odpuštěno, s láskou k sobě i druhým.
Pouštím pradávný smutek a raduji se ze života.

18.2. 2017 Třetí brána 10:00 až 15:00 hod

Třetí brána: Jsem jako Slunce, dávající bez podmínek, protože v nekonečném vesmíru je všeho hojnost. Jsem jako sluneční záře či jako sluneční zvíře – lev v plné své síle a v napojení na Boží spravedlnost.
Žiji svůj svobodně zvolený osud a nesu za něj plnou odpovědnost, toť mé lidské právo.
Dokud mě vede láska, strach v mém životě nemá místo. Jsem ve své síle. Respektuji a jsem respektována i přijímána taková, jaká jsem.

 18.3. 2017 Čtvrtá brána a brána srdce 10:00 až 15:00 hod

Čtvrtá brána: Ve všem co se děje, vidím projev Boha a jeho všudypřítomnou lásku. Naplno prožívám polarity světa a jejich projevy přijímám bez podmínek. Když žiji jejich sjednocení, naplňuji tak svůj osud.Splynutím protikladů zažívám Jednotu, k níž je láska klíčem. Jedině v lásce jsem v kontaktu s nekonečnou hlubinou svého bytí i s jeho zářivými výšinami.

Vůně růže rozpouští i srdce z kamene. Všechna lidská srdce jednou rozkvetou. Je to náš úděl a cesta lidských duší, kterou nelze minout. Je to naše právo, jít cestou svobody a štěstí, jít cestou pokory a lásky. Lásky, kterou nikdy nelze ztratit.

Otevři své srdce lásce, pak poznáš, že je skutečná.

22.4. 2017 Pátá brána 10:00 až 15:00 hod

Pátá brána: V tichu komunikujeme se svou duší. Utichají a hynou myšlenky, které by ještě chtěly posuzovat, hodnotit, analyzovat, řešit. Při jejich zániku konečně nasloucháme. Vzpomeňme tak na svobodu lidské duše a zvuk našeho srdce uslyší všechny bytosti světa.


20.5. 2017 Šestá a sedmá brána 10:00 až 15:00 hod

Šestá brána: Utichá touha po osobní moci. Odchází přání cokoliv ovládat, čehokoliv dosáhnout i cokoliv na tomto světě lidskou vůlí měnit. Umírá chtění všemu porozumět, mnohé chápat. Vždyť vůle člověka i jeho moc, je jenom zdání.


Sedmá brána: Žiji svůj život v souladu s vyšším řádem, Absolutnem, Bohem. Jsem nástroj Boží se vším svým umem. Zničeno a zapomenuto jest vše, co je mnou. Ztracen je života cíl, puštěna touha po pomstě . . . odešla láska i nenávist, závislost, rozpuštěna přitažlivost . . . zmizelo nebe i peklo, dobro i zlo, prostor i čas . . . a nastala svoboda, všechno a nic.

24.6. 2017 Vyvážené čakry 10:00 až 15:00 hod

Sedm tvůrčích sil
Sjednoceno sedm sil v Jednotu.
Oživena všechna centra, čakry. Rozkvétají, zní, vibrují.
S otevřeným srdcem hledám už jen jedno jediné, království nebeské.

 


 

Některé semináře v roce 2015


Partnerský labyrint - sobota 12.12. 2015

5 hodinový workshop v Brně    

Srdečně zvu na procházku partnerským labyrintem.

Vytvoříme ho pro vás a rozsvítíme podle obrazu, který se objevil nejen jako dar k naší svatbě. Je zde pro každého. . .

V době, kdy se utvářela jeho podoba i význam, přicházela také slova k tématu partnerství.

Ať už jsme svobodní nebo zadaní, jak to máme s vnitřním postojem k současnému partnerovi nebo k těm bývalým?

Meditací při procházení labyrintem, v tichosti našeho srdce víme, jak to má být a jak to je, na všech úrovních naší duše.

Labyrint je vhodný úplně pro každého, pro muže i ženy, pro svobodné i zadané. Mohou ho procházet páry i jednotlivci. Pro každého je dobré projít postupně obě strany, ať už je jakéhokoliv pohlaví.

Jakým způsobem ho zažít názorně ukážu a vysvětlím jeho filozofii. Pochopení ovšem přijde niterně a beze slov.
S láskou Věra Kočka

Miluji v tobě Boha a vím, že tuto lásku nikdy nelze ztratit.  Život v jednotě s ním je cestou mojí duše, proto není třeba si navzájem slibovat věčnou lásku, ona už věčná je.
Děkuji ti za naši společnou cestu životem a ráda bych ji i nadále s tebou sdílela.
Přijímám tě bez podmínek a respektuji tvoji svobodu.

 Labyrint:

Ve všem co se děje vidím projev Boha a jeho všudypřítomnou lásku. Naplno prožívám polarity světa a jejich projevy přijímám bez podmínek. Když žiji jejich sjednocení, naplňuji tak svůj osud. Splynutím protikladů zažívám Jednotu a k níž je láska klíčem. Jedině v lásce jsem v kontaktu s nekonečnou hlubinou svého bytí i s jeho zářivými výšinami.

Cesta i cíl v Jednotě když splynou,
srdce ví navěky, že byly jenom hrou.

 


 

Příběhy obrázků - meditační večer a beseda

Kruh sdílení, léčení a hluboké proměny
 

Pondělí 8.6. 2015 na téma „Třetí brána a její strážce“

Pozvání solárního draka :

"Přeješ si nalézt zdánlivě ztracenou sílu a vůli k životu? Najdi odvahu ve svém srdci a poleť se mnou do ticha uvnitř Slunce, stačí jen pomyslet.

Spálím na popel všechny tvé pochybnosti, zlost a strach, chceš-li.  Jen tak zažiješ zrod čisté lásky. Přijmi tedy pozvání do ticha, kde je vše, VŠE."

Solar plexus - téma MOCi i NE-MOCi

Třetí čakra je harmonická, když si ceníme sami sebe, projevujeme dary, které jsou nám dány a nebojácně manifestujeme Boží vůli.  Nejednáme z ega, proto jsme v plné síle, beze strachu a bez vzteku. Naše moc pramení z Jednoty a žádná manipulace ji nemůže ohrozit.

Afirmace, s kterými můžeme také pracovat :

Jsem jako Slunce, dávající bez podmínek, protože v nekonečném vesmíru je všeho hojnost. Jsem jako sluneční záře či jako sluneční zvíře – lev v plné své síle a v napojení na Boží spravedlnost.
Žiji svůj svobodně zvolený osud a nesu za něj plnou odpovědnost, toť mé lidské právo.
Dokud mě vede láska, strach v mém životě nemá místo.

Jsem ve své síle. Respektuji a jsem respektována i přijímána taková, jaká jsem.

Jsem plna radosti a vyzařuji všude okolo. Oceňuji sama sebe, neboť všechny mé dovednosti a schopnosti jsou dary, které mám nadále rozvíjet, Oceňuji druhé a přeji štěstí jim i všem bytostem.

Součástí večera bude také cvičení tělesné vertikály, dechová cvičení, zklidnění mysli.. . .

Další informace k večeru:
Každý dostane jako dárek kartičku pro zpracování aktuální situace a každý si bude moci ponechat tolik kartiček, kolik bude cítit a jak to večer přinese. Vybírat budeme z celého kompletu.

Pro zájemce nabízím místo kartiček obrázek ve formátu A5 dle vlastního výběru, který je v ceně semináře.

Počet účastníků :
Pro příjemný a bezpečný pocit je maximální počet účastníků 10 osob, večer tedy probíhá v komorním prostředí.

Termín:  Pondělí  8. 6. 2015 od:17:00 do 19:00  „Třetí brána a její strážce“

 
Některé moje semináře v uplynulých letech

 

ESENCE A OBRÁZKY ZVÍŘAT (Večerní seminář)

Termín 11.10.2012

Na semináři se budeme meditativně  propojovat s prapodstatou vybraných druhů zvířat a budeme sdílet společné zážitky s nimi.

Co nás čeká:

 • harmonizace a meditace s obrázky zvířat z dílny Věry Tomisové
 • ochutnávka - esence volně žijících zvířat- informace, praktické vyzkoušení
 • propojení obrázků a esencí zvířat
 • v ceně obrázek A5 v ceně 170,-Kč a kartičky, s kterými budeme pracovat
 • možnost zakoupit obrázky z galerie ve formátech: kartička, A5, A4, A3

Na tento seminář již nejsou vypsány termíny. V případě zájmu o něj, mě prosím kontaktujte na e-mailu harmonizace.brno@gmail.com. Pokud by se sešlo alespoň 10 zájemců, ráda se domluvím na jeho uspořádání.


 

HARMONIZACE S OBRÁZKY SVOBODNÝCH ZVÍŘAT

Termín 27.10.2012

V letošním roce Vodního draka srdečně zvu na setkání se svobodně žijícími zvířaty.

Na semináři se budeme meditativně  propojovat s prapodstatou vybraných druhů zvířat a budeme sdílet společné zážitky s nimi.

Zažijeme:

 • Láskyplné zahřátí slunečních energií Lva i zázračnou transformaci obojživelné Žáby
 • Učení propojenosti i celistvosti s moudrým Vlkem
 • Hlubokou osobní transformaci, kterou nás bude provádět Had
 • Úvod do dračích energií . . . a další překvapení s obrázky, které teprve vznikají

Každý účastník dostane obrázek z galerie mých obrázků v hodnotě až 290 Kč a to dle vlastního výběru. 

Co se týká tohoto semináře, doporučuji očekávat jen to, že bude velmi intenzivní a výživný.

Ukázky obrázků svobodných zvířat.

Na tento seminář již nejsou vypsány termíny. V případě zájmu o něj, mě prosím kontaktujte na e-mailu harmonizace.brno@gmail.com. Pokud by se sešlo alespoň 10 zájemců, ráda se domluvím na jeho uspořádání.


 

HARMONIZACE S OBRÁZKY - DRAČÍ MOUDROST A VODNÍ ŽIVEL

Termín 10.11.2012

 •  Hluboce prožijeme setkání s Draky, jejich láskyplnými energiemi a dary pro nás.
 • Ponoříme se do radostné meditace s hravým Sněhovým drakem a pocítíme nevyčerpatelnou vitalitu Vodního draka.
 • Procítíme životodárnou sílu vodního živlu a jeho rozmanité možnosti...
 • Využijeme naplno možnosti spojit se s Merlinovým Vodním drakem, než vejdeme do období Vodního Hada, který na nás čeká v příštím roce 2013.
 • Ve vodě se rodí všechen život a do ní se opět navrací.

Z důvodu zvoleného tématu, je tento seminář, stejně jako letošní rok 2012, silně transformační a intenzívní.
Absolvování předchozího semináře „Harmonizace s obrázky svobodných zvířat“ není podmínkou, ale vřele ho doporučuji.

Ukázky obrázků draků a vodní tématiky.

Na tento seminář již nejsou vypsány termíny. V případě zájmu o něj, mě prosím kontaktujte na e-mailu harmonizace.brno@gmail.com. Pokud by se sešlo alespoň 10 zájemců, ráda se domluvím na jeho uspořádání.


Moje minulé akce

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ HARMONIZACE

Odhalení souvislostí mezi naším nitrem a vnějším světem

Přijměte pozvání na jednodenní seminář, vycházející z poznatků Feng shui, geomantie a dalších oborů. Budeme společně objevovat tajemství pentagramu a naučíme se aplikovat tyto zkušenosti na náš vlastní životní prostor.

K jaké světové straně se přiřazuje pět jeho prvků, které oblasti života vyjadřují, jejich barvy, příklady předmětů, symbolů či drahých kamenů. Jakým způsobem s nimi můžeme pracovat na sobě i ve svém okolí. Prožití až do nitra....

Seminář je vhodný pro každého, koho zajímá místo, kde žije a souvislosti okolí s vlastním nitrem, zdravím, vztahy nebo i duchovní cestou.

Obsah:

 • důkladně si popovídáme o pentagramu a jeho energiích
 • společně do hloubky prožijeme pět jeho praforem
 • člověk jako součást přírodních cyklů
 • objevíme tvůrčí schopnosti pracovat s prostředím, kde žijeme
 • budeme schopni naladit se na všech osm sektorů dle světových stran
 • naučíme se souvislosti s oblastmi našeho života
 • povíme si o obohacení prostoru drahými kameny a lahvičkami aura-somy
 • práce s tvarem i barvami a jejich procítění

Vše prokládám krátkými meditacemi na uvolnění, dechovými cvičeními, vizualizacemi světla spojenými s dechem, zvukem apod.

Budeme aplikovat cvičení tělesné vertikály, s napojením na zemskou a kosmickou energii, pro obnovení energie, vitality a ochrany.

Budeme pracovat s již hotovými obrázky, které se týkají daného tématu. Uvolněně a přirozeně se každý bude mít možnost také výtvarně vyjádřit.

K probíranému tématu budu poskytovat informační materiály, které se týkají konkrétních informací z oblasti Feng shui.

Seminář začíná v 9 hodin a končí kolem 17. hodiny. Doporučuji raději počítat s časovou rezervou z důvodu nevyzpytatelnosti průběhu. Seminář končí, když je práce odvedena. V průběhu je hodinová pauza na oběd.

Ukázky obrázků pěti praforem...

Na tento seminář již nejsou vypsány termíny. V případě zájmu o něj, mě prosím kontaktujte na e-mailu harmonizace.brno@gmail.com. Pokud by se sešlo alespoň 10 zájemců, ráda se domluvím na jeho uspořádání.